11 diciembre 2009


Però no ho puc evitar. Quan vas entrar en la meua vida com un vendaval, vaig saber que estava perdut.

No hay comentarios:

Publicar un comentario